Umjetnička kolonija u viškom arhipelagu

U subotu, 21. 10. 2023, u Galeriji Borisa Mardešića u Komiži održat će se predavanje Vande Franičević “Umjetnička kolonija na pučinskim otocima viškog arhipelaga i revitalizacija zbirke ‘Đuro Tiljak’”, uz razgovor sa Srećkom Horvatom i publikom

U svom istraživanju i radu Vanda Franićević tumači kontinuitet angažiranog umjetničkog stvaralaštva na prostoru pučinskih otoka Viškog arhipelaga: Visu i Svetom Andriji (Svecu). Riječ je o umjetničkoj koloniji manifestnog značaja koja se formirala u ljeto 1930. godine na otoku Svecu, a koju spominje hrvatski pjesnik i književnik Tin Ujević u svom putopisu Teutin dvor, Otok Sveti Andrija. Iako se pojava prvih umjetničkih kolonija vezuje uz kiparske simpozije i kolonije na prostoru socijalističke Jugoslavije, a s početka 1950-ih godina, umjetničku zajednicu na prostoru otoka Visa i Sveca iz 1930-ih godina jednako tako tumači se kao udruženi rad između umjetnika i radnika unutar otočne zajednice. Pripadnici umjetničke kolonije su: slikari Đuro Tiljak, Mirko Kujačić, Ignjat Job i Vinko Foretić te novinar i fotograf Franjo Fuis. Prema kolektivnom sjećanju stanovnika Komiže na otoku Visu, ovi umjetnici stvarali su u zavičaju Medulićevca Vinka Foretića. Nadahnuti pričama o komiškim ribarima, došli su na otok Vis i na otok Svetac kako bi se posvetili prikazivanju tradicionalnoga načina života i rada u otočnoj zajednici. Primjerice, na otoku Svecu nastala je grafička mapa Ribari (1934.) Mirka Kujačića koji je duže vremena boravio među ribarima. Jednako tako, nastala je dokumentarno-scenska fotografija novinara Franje Fuisa (Fra-Ma-Fu) koji je upratio život ribara Zankijevih s otoka Sveca. Ovi pripadnici umjetničke kolonije težili su zajedničkom likovnom izrazu prema načelima društveno angažirane umjetnosti Udruženja umjetnika „Zemlja“ (1929.–35.), a pripadajuća umjetnička djela prikazuju život ribara, težaka i tvorničkih radnica u doba industrijske proizvodnje i manufakture komiških tvornica. Bio je to put k ostvarenju umjetničke baštine u skladu s kulturnim zbivanjima i izložbenom djelatnosti u gradu Komiži.okolnim otocima

Vanda Franičević offers the interpretation of the continuity of artistic activities on the Vis archipelago islands: Vis and Sveti Andrija (Svetac). The story is about an art colony with manifest significance which appeared in summer of 1930 on the island of Svetac according to Croatian poet Tin Ujević and his essay Teuta’s Garden, Island Of Sveti Andrija. Although appearance of first art colonies binds with sculptural symposia and colonies in socialist Yugoslavia from the beginning of 1950’s, the artistic community on islands of Vis and Svetac from 1930’s we also interpret as appearance of joint work between the artists and workers. The members of art colony are: painters Đuro Tiljak, Mirko Kujačić, Ignjat Job, Vinko Foretić and journalist and photographer Franjo Fuis. In accordance with collective memory of inhabitants of Komiža on Vis island, these artists were spending time during the 1930’s on the homeland of „Medulić“-member Vinko Foretić. Those artists were inspired by stories about life of fishermen just before they came on the Vis island and the island of Svetac and finally they devoted themselves to presentation of traditional life and work in island community. For example, on the island of Svetac the graphic map Ribari (1934.) was created by Mirko Kujačić who resided for a long time between fishermen. Equally was made documentary-scenic photography of reporter Franjo Fuis (Fra-Ma-Fu) who accompanied life of the fishermen Zanki from the island of Sveti Andrija. As followers of the Association of Artists „Zemlja“ (1929.–35.), the artists long for collective art approach by the meaning of socially engaged art so the art pieces represent the life of fishermen and the industrial work of female members of the community on the Vis island during the industrialization in manufactory of the fish industry. It was a path for the art heritage achievement accordant with cultural events and exhibition activities in town of Komiža